Explotación de recursos naturais en Vigo

Os recursos naturais

En Indecam Ingeniería, cremos que a explotación dos recursos naturais debe ser deseñada sobre un esquema sustentable, que permita contrarrestar os efectos do cambio climático e a non poñer os ecosistemas e ás persoas que dependen deles en risco.

Con esta crenza, traballamos e desenvolvemos proxectos contorna aos recursos enerxéticos (enerxía geotérmica), recursos hídricos (xestión da auga) e recursos minerais (explotacións mineiras).

Xeotermia

A enerxía geotérmica consiste no aproveitamento da calor gardada baixa a cortiza terrestre. Este tipo de enerxía, renovable e sostible, pódese aproveitar para producir directamente calor, así como para xerar electricidade. Ademais, a produción deste tipo de enerxía é continua, durante as 24 horas do día e, en consecuencia, gestionable.

A Directiva 2009/28/CE nomea no seu artigo 2 a enerxía geotérmica como unha enerxía renovable, xunto coa eólica, a solar, a aerotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de entulleira, gases de planta de tratamento de augas residuais e biogases.

Os servizos que ofertamos no campo da xeotermia en Vigo, están orientados a aqueles recursos geotérmicos de moi baixa temperatura ( T<30º), destinados a ser utilizados, principalmente, para calefacción e climatización, necesitando empregar bombas de calor (Usos directos e climatización):

 • Redacción de proxectos para a autorización de aproveitamento de recursos geotérmicos.
 • Dimensionados dos intercambiadores de calor co subsolo, tanto térmica como hidráulicamente.
Geotermia

Auga

A importancia na xestión da auga radica no feito de que, aínda a pesar de ser o recurso natural máis grande, só un 3% é auga doce, e desta porcentaxe, só 1/3 é accesible para o seu uso na agricultura e abastecemento das poboacións. O aumento do consumo mundial de auga creceu exponencialmente nos últimos anos, polo que se debe dar un uso razoable e razoado deste ben tan prezado.

En Indecam Ingeniería cremos que a protección do medio ambiente para as xeracións futuras, comeza hoxe cunha xestión eficaz da auga, polo que estes son os servizos que poñemos á túa disposición:

 • Legalización de pozos e captacións
 • Solicitudes de captación e vertedura de augas
 • Concesión de augas
 • Redacción de Proxectos Técnicos de Execución de Sondaxes para a obtención da Autorización de Investigación de Augas
 • Subterráneas por parte da Dirección Xeral de Minas (Pozos)

Minería

O mundo moderno require un uso responsable da minería e dos produtos extraídos Gústenos ou non, a extracción de minerais é fundamental no noso día a día, por iso é polo que creamos que a minería debe ser unha industria con principios, que traballa para e coa sociedade, de maneira segura, xusta, e sostible.

A explotación mineira en beneficio de todos e de todo: aproveitamento razoado dos recursos, prevención laboral, dereitos laborais e humanos, minimización do impacto ambiental, protección de ecosistemas, potenciación de beneficios sociais e económicos, xestión de residuos e reciclaxe, restauración paisaxística… e sobre todo e, ante todo, transparencia e colaboración coa sociedade.

Baixo estas premisas, Indecam Ingeniería poñemos ao servizo da industria extractiva os seus medios e coñecementos en:

 • Redacción de proxectos
  • Voaduras
  • Balsas de decantación
 • Direccións facultativas
 • Establecemento de beneficio
 • Trámites coa Administración

Indecam Enxeñería, proxectos de explotación de recursos naturais en Vigo

Se ten algunha dúbida ou necesita máis información sobre algún dos nosos servizos, non dubide en poñerse en contacto cos nosos profesionais. Estaremos encantados de atenderlle, axudarlle e asesorarlle en todo o que necesites.