Servizos de edificación e urbanismo

Indecam Ingeniería, edificación e urbanismo en Vigo

A ordenación do territorio, a humanización das rúas, e o mantemento dos edificios máis antigos e a miúdo emblemáticos das cidades, empuxa a un desenvolvemento urbanístico cada vez máis san, ordenado, e sostible.

En Indecam Ingeniería, ofrecemos unha ampla variedade de servizos relacionados con este campo, onde os nosos profesionais poderán axudar aos nosos clientes desde o inicio, asesorándolle e aconsellándolle ata obter un resultado satisfactorio.

Entre os servizos de edificación e urbanismo que ofrecemos aos nosos clientes destacamos os seguintes:

Certificados de eficiencia enerxética

O certificado de eficiencia enerxética é un documento oficial, que representa a cualificación enerxética dun inmoble. Cualifica o consumo anual de enerxía que se necesita para satisfacer a demanda enerxética nunhas condicións de ocupación e funcionamento normais.

Debe estar realizado por un técnico competente, e con el obtense a etiqueta enerxética do inmoble. É un requisito obrigatorio desde o ano 2008 ( RD 47/2007, do 19 de xaneiro) para inmobles de nova construción e desde o 1 de xuño de 2013 ( RD 235/2013, do 5 de abril) para a venda ou o alugueiro.

Informes de evaliación de edificios (IEE, antigas ITE)

O IEE (en galego IAE) é un informe realizado por un técnico habilitado (Arquitecto ou Arquitecto Técnico colexiado) que valora o estado de conservación, as condicións básicas de accesibilidade universal e a certificación da eficiencia enerxética dun edificio ( RDL 7/2015,3? do 30 de outubro de 2015).

É un documento oficial e obrigatorio para:

 • Solicitar axudas públicas de conservación, accesibilidade ou eficiencia enerxética, independentemente da tipoloxía do edificio.
 • Edificios de tipoloxía residencial colectiva (edificio con máis dunha vivenda con independencia de que poidan conter outros usos) con antigüidade superior a cincuenta anos.

Informes periciais de patoloxías e estado de inmobles

O proceso de actuación partirá sempre dunha observación inicial, seguida dun estudo completo que permita realizar unha análise da situación e coñecer as causas que motivaron o problema e a ditaminar un diagnóstico que permita resolver a patoloxía existente.

En Indecam Ingeniería contamos coa colaboración de profesionais altamente cualificados e con moitos anos de experiencia realizando este tipo de servizos.

Levantamento, delineación e xestión de planos

Independentemente de cal sexa a edificación ou o proxecto que queiras executar, en Indecam Ingeniería podemos axudar. Somos especialistas no levantamento, delineación e xestión de planos en Vigo.

Licencias urbanísticas

 • Demolicións
 • Obras
 • Usos e actividades
 • Movementos de terra

Tramitacións catastrais

 • Levantamentos topográficos xeorreferenciados
 • Cambios de titularidade
 • Elaboración de arquivos GML e informes de validación catastral
 • Asociación de referencias catastrais a escrituras antigas
 • Valoración polo método de catastro

Legalizacións

 • De obras
 • Piscinas
 • Construcións (naves, anexos, valados)

Outros traballos de enxeñería en Vigo

En Indecam Ingeniería, á parte de ofrecer aos nosos clientes unha ampla variedade de servizos relacionados coa edificación e o urbanismo en Vigo, tamén podemos executar outros traballos no ámbito da construción e obra civil, explotación de recursos naturais e medioambiente.

Sexa cal for o produto que necesite, sen ningunha dúbida, en Indecam Ingeniería poderemos axudarlle xa que contamos coa colaboración de profesionais con moitos anos de experiencia no sector.

Especialistas en edificación e urbanismo en Vigo

Se ten algunha dúbida ou necesita máis información sobre algún dos nosos servizos, non dubide en poñerse en contacto cos nosos enxeñeiros en Vigo. Estaremos encantados de atenderlle, axudarlle e asesorarlle en todo o que necesite.