Servizos en construción e obra civil en Vigo

Indecam Ingeniería, servizos á construción e obra civil

Contamos cun longo camiño percorrido en grandes obras de construción, que nos levou a poder dar servizo de apoio a aquelas empresas dedicadas tanto á redacción como á execución de proxectos de infraestruturas, xa sexan promovidos por entes privados como por organismos públicos.

Seguridade e saúde

De maneira coherente coa redacción do proxecto, e á hora da execución do mesmo, Indecam Ingeniería pon ao servizo do cliente os seus coñecementos en prevención, para a redacción detallada da diferente documentación esixida polo RD 1627/1997, do 24 de outubro de 1997. que recolla unha redacción detallada dos riscos e medidas preventivas durante as distintas fases da obra, desde o seu inicio ata o seu final.

 • Estudos básicos de seguridade e saúde
 • Estudos de seguridade e saúde
 • Plans de seguridade e saúde

Proxectos de obra civil

En Indecam Ingeniería ofrecemos a todos e cada un dos nosos clientes unha ampla variedade de servizos de apoio á obra civil. Traballamos co obxectivo de garantir a máxima satisfacción de cada un e preocupámonos por dar un servizo de calidade que cumpra as súas necesidades e expectativas.

 • Revisión de medicións
 • Elaboración de presupostos
 • Delineación e xestión de planos
 • Estudos de estabilidade de noiros
 • Redacción de proxectos
  • Urbanización
  • Movemento de terras
  • Demolicións
  • ...
 • Certificacións de final de obra

Orzamentos personalizados e a medida

Independentemente de cal sexa a obra ou o servizo que se demande, en Indecam Ingeniería poderemos axudarlle xa que contamos con profesionais altamente cualificados e con ampla experiencia no sector. Ofrecemos aos nosos clientes presupostos totalmente personalizados e a medida, adaptados ás necesidades e requirimentos de cada un deles.

Especialistas en servizos de apoio á construción e obra civil en Vigo

Se ten algunha dúbida ou necesita máis información sobre algún dos servizos que ofrecemos, non dubide en poñerse en contacto cos nosos profesionais. Estaremos encantados de atenderlle, axudarlle e asesorarlle en todo o que necesite.